Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 21/Hyd

  • Noson Agored 3:30 - 6:00yh cyfle i rieni a gwarcheidwaid drafod cynnydd eu plant gyda'r athrawon (amserlenni ar y drysau)
  • Blwyddyn 1 i Lanerchaeron

DYDD MAWRTH 22/Hyd

  • Twrnamaint Rygbi Ceredigion i fechgyn a merched
  • Noson Agored Meithrin (y plant sy'n mynychu yn y prynhawniau yn unig)

DYDD MERCHER 23/Hyd

  • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp

DYDD IAU 24/Hyd

  • Grwpiau Sillafu Saesneg CA2
  • Nofio i fl.3a4
  • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp

DYDD GWENER 25/Hyd

 

LAWRLWYTHIADAU

Noddwyr yr ysgol

Diolch i'r busnesau ac unigolion canlynol am eu cefnogaeth cyson i gyngherddau'r ysgol a digwyddiadau eraill a gynhelir yn ystod y flwyddyn