Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 22/Hyd

 • Blwyddyn 1 yn ymweld â Tesco
 • Noson Agored 1 (cyfle i rieni a gwarcheidwaid drafod cynnydd eu plant gyda'r athrawon)

DYDD MAWRTH 23/Hyd

 • Twrnamaint rygbi yr Urdd i fechgyn a merchedyn Aberaeron
 • Noson Agored 2 (ar gyfer rhai dosbarthiadau yn unig)

DYDD MERCHER 24/Hyd

 • Gweithdy Y Rhyfel Byd Cyntaf i fl.6
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3.30 – 4.30yp

DYDD IAU 25/Hyd

 • Arad Goch yn perfformio 'Cerrig yn slic' i'r Meithrin a Derbyn
 • Gŵyl Chwaraeon i fl.1a2 yn y Brifysgol
 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 26/Hyd

 • Arad Goch yn perfformio 'Cerrig yn slic' i Flwyddyn 1 a 2
 • Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 (rhedeg trawsgwlad) am 2:30yp
 • Gêmau pêl-droed yn erbyn Plascrug i fl.5
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau
 • Diwedd hanner tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar