Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 02/Rhag

  • Bydd y Cyngerdd Nadolig ar nos Iau y 12fed o Ragfyr yn y Neuadd Fawr am 6:30yh. Cofiwch gysylltu os hoffech noddi'r rhaglen

DYDD MAWRTH 03/Rhag

  • Dim neges

DYDD MERCHER 04/Rhag

  • Sioe Cyw i ddisgyblion y Derbyn a Meithrin prynhawn
  • Dim Clwb yr Urdd tan y gwanwyn

DYDD IAU 05/Rhag

  • Grwpiau Sillafu Saesneg CA2
  • Nofio i fl.3a4 - **DIM NOFIO - PWLL AR GAU **

DYDD GWENER 06/Rhag

  • Cerddorfa 8:45yb

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i'r Meithrin


Miss Angharad Morgan
Dosbarth Meithrin

Croeso cynnes i chi i dudalen y Meithrin.

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o 51 disgybl yn mynychu'r dosbarth; gyda 29 ohonynt yn mynychu yn y bore,
ac 22 yn mynychu yn y prynhawn.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau'r Meithrin trwy ein tudalen Trydar


 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...