Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore
0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth

 

Dydd Llun 21/09/20

  • Neges i'ch hatgoffa fod y Clwb Brecwast wedi ail agor, ond cofiwch archebu lle i'ch plentyn er mwyn i ni sicrhau cyflenwad digonol o fwyd

Dydd Mawrth 22/09/20

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 23/09/20

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan (drwy Teams)

 

Dydd Iau 2409/20

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 25/09/20

  • Addysg Gorfforol i fl.6 - dewch yn eich dillad ymarfer corff yn y bore

 

 

LAWRLWYTHIADAU

ARCHIF 'Clebran'

Hen gylchgronau yr ysgol

 

Cyn y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol, ein dull o rannu gweithgareddau a bwrlwm yr ysgol oedd trwy'r cylchgrawn 'Clebran'. Am flynyddoedd bu disgyblion yr ysgol yn cynhyrchu cylchgrawn arbennig fu'n llawn gwybodaeth a lluniau am weithgareddau a digwyddiadau'r flwyddyn a oedd wedi mynd heibio.

Ein 'archif' ers hynny yw ein tudalen Trydar @YsgolGymraeg - ewch i'r dudalen a sgroliwch nôl drwy'r blynyddoedd i weld gymaint y mae pethau wedi newid yn barod!

 

 
 
 
 
2012
 
2011
 
2010
 
 
 
 
 
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
 
 
 
 
 
2005
 
2004
 
2002
 
2000
             
 
 
 
1999
 
1997
 
1996
 
1995