Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 24/Mawrth

 

Dydd Llun 27/03/23

 • Pythefnos 'Stroliwch a roliwch' Gweld poster
 • Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd yn yr Eisteddfod Rhanbarth ddydd Sadwrn - ry'n ni'n falch iawn o berfformiad pob un ohonoch
 • Noson Agored 1 - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon dosbarth (system apwyntiadau eisoes wedi eu danfon ar ebost bythefnos yn ôl)

Dydd Mawrth 28/03/23

 • Noson Agored 2

 

Dydd Mercher 29/03/23

 • Does dim Clwb yr Urdd yn ystod yr hanner tymor hwn. Bydd yn ail-gychwyn yn nhymor yr haf
 • Does dim ymarfer Cân Actol heno - bydd yr ymarferion yn parhau ar ôl y gwyliau

 

Dydd Iau 30/03/23

 • Nofio bl.6 - bore
  Nofio bl.3 - prynhawn
 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched bl.5a6 3:30 - 4:30yp
 • Ysgol yn cau ar gyfer Gwyliau'r Pasg am 3:30yp

 

Dydd Gwener 31/03/23

 • Diwrnod H.M.S - ysgol ar gau i blant

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU