Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 20/Ion

  • Clwb Ionawr Iachus 12:30-1:00yp

DYDD MAWRTH 21/Ion

  • Dim neges

DYDD MERCHER 22/Ion

  • Clwb yr Urdd
    Wythnos hon: Bl.1,3a4 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 23/Ion

  • Nofio i fl.3a4
  • DIsgo Santes Dwynwen yn Neuadd yr ysgol
    3:30 - 4:30yp

DYDD GWENER 24/Ion

  • Cerddorfa'r Ysgol 8:45yb

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2019 - 2020

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

14/02/2020

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 20120(diweddaraf)

27/02/2020

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2019

11/03/2020

Rhagbrofion yr Eisteddfod Gylch

Calendr Hanner Tymor
Medi 2019

12/03/2020

Eisteddfod Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019

20/03/2020

Gŵyl Ddawns Rhanbarth Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mai 2019

28/03/2020

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion, Pontrhydfendigaid

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019
    Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018