Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Maw

 • Wythnos 'Agor Drysau ' Arad Goch
 • Sioe 'Chwarae' i blant y Derbyn a Blwyddyn 1

DYDD MAWRTH 19/Maw

 • Gŵyl Ddawns Rhanbarth yr Urdd yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul (bws yn gadael yr ysgol am 8:15yb)
 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched
  bl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 20/Maw

 • Arad Goch - Sioe 'Refugi' i flynyddoedd 3 - 6 yn Theatr y Werin
 • Arad Goch - Sioe i flwyddyn 2 yn Neuadd yr ysgol
 • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 21/Maw

 • Arad Goch - Sioeau ar gyfer plant y Meithrin yn ystod y bore a phrynhawn
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 22/Maw

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • ER GWYBODAETH, MAE DYDDIAD TRAWSGWLAD RHANBARTH WEDI NEWID O EBRILL Y 5ed I FAI Y 24ain

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

19/01/2019

Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019 (diweddaraf)

12/02/2019

Gymnasteg Cenedlaethol

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019

20/02/2019

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018

07/03/2019

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

12/03/2019

Rhagbrofion Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

13/03/2019

Eisteddfod yr Urdd Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018

19/03/2019

Gŵyl Ddawns Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018

30/03/2019

Eisteddfod Rhanbarth Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018

12/04/2019

Cau ar gyfer gwyliau'r Pasg