Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

Newyddion diweddaraf

  • Llythyr y Pennaeth 17/07/2020
  • Bydd y tymor newydd yn cychwyn ym mis Medi ar wahanol ddiwrnodau i wahanol oedrannau - darllenwch lythyr y Pennaeth uchod i wybod mwy

Gwyliau'r Haf 2020

  • Gobeithiwn y cewch gyfle i orffwys dros wyliau'r haf eleni, yn dilyn tymor go wahanol i'r arfer
  • Cymerwch ofal dros y gwyliau, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl ym mis Medi

 

Dolenni y Cyfnod Clo

  • Mae popeth a oedd wedi eu rhestru fan hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi eu symud i dudalen Y Cyfnod Clo

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2019 - 2020

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

27/02/2020

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2020 (diweddaraf)

11/03/2020

Rhagbrofion yr Eisteddfod Gylch

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2020

12/03/2020

Eisteddfod Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2019

20/03/2020

Gŵyl Ddawns Rhanbarth Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Medi 2019

28/03/2020

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion, Pontrhydfendigaid

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019
    Calendr Hanner Tymor
Mai 2019
    Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019