Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Med

  • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

DYDD MAWRTH 17/Med

  • Dosbarth 6J i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer rygbi tag i fl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 18/Med

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Dosbarth 5E i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer hoci i fl.5a6 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 19/Med

  • Dosbarth 5G i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 20/Med

  • Sesiynau beicio a sgwtera i bawb o gwmpas iard yr ysgol yn ystod y dydd (neu gallant gerdded neu redeg os y dymunant)

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2019 - 2020

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

25/09/2019

Yr Ysgol Gymraeg yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed

Calendr Hanner Tymor
Medi 2019 (diweddaraf)

30/09/2019

Cyfarfod blynyddol y G.Rh.A - croeso i bawb

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019

11/10/2019

Diwrnod Rhyngwladol

Calendr Hanner Tymor
Mai 2019

25/10/2019

Diwrnod H.M.S - hyfforddiant staff

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019

12/12/2019

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018
    Calendr Hanner Tymor
Medi 2018
    Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018