Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 20/Tach

 • Diolch i bawb a gefnogodd y Ffair Lyfrau nos Iau ddiwethaf

DYDD MAWRTH 21/Tach

 • Darlithwyr o Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth yn yr ysgol

DYDD MERCHER 22/Tac

 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 23/Tach

 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 24/Tach

 • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Diwrnod codi arian at Blant Mewn Angen - croeso i chi wisgo gwisg ffansi am gyfraniad o £1
 • Cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth Ceredigion yn Llanbedr P.S - bws yn gadael 8:15yp
 • Hoci
  Gweld amserlen

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Medi 2017 | Hydref 2017 | Tachwedd 2017 | Rhagfyr 2017 | Ionawr 2018 | Chwefror 2018 |

 

Mawrth 2018 | Ebrill 2018 | Mai 2018 | Mehefin 2018 | Gorffennaf 2018 | Awst 2018

Medi 2017

 
DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 1 2
 

 

 

 

 

 

Diwedd Gwyliau Haf

 
 
3 4 5 6 7 8 9
 

H.M.S - Athrawon a Staff Cynorthwyol yn unig

Dechrau blwyddyn addysgol newydd

Croeso nôl i bawb a chroeso cynnes i ddisgyblion newydd

 

 

Dim nofio

Taith Addysgol Blwyddyn 3 o gwmpas Aberystwyth yn ystod y bore

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 

 
 
10 11 12 13 14 15 16
 

 

 

 

Diwrnod o weithgareddau Roahl Dahl ym ml.4

Eurig Salisbury yn lansio llyfr newydd gyda Bl 1 a 2

Nofio bl. 3 a 4

 

Tynnu lluniau unigolion a theuluoedd.

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
17 18 19 20 21 22 23
 

Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

 

 

Ymarfer Hoci i
fl.5 a 6

Nofio bl. 5 a 6

 

Taith Addysgol Blwyddyn 3 o gwmpas Aberystwyth

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
24 25 26 27 28 29 30

Gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio

 

Cyfarfod Blynyddol-
C.Rh.A- 6.30yh
Croeso i bob rhiant / gwarcheidwad

Arad Goch
Sioe 'Nid Fi' i
Fl 5 a 6

 

Ymarfer Hoci i
fl.5 a 6

 

Nofio bl. 3 a 4

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Trawsgwlad y cylch ar Gaeau'r Clwb Rygbi am 1.30yp
Bl 3, 4, 5 a 6

 

nôl i'r brig

 

Hydref 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
   

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd yn cychwyn i fl 1, 3 a 4,
3.30 – 4.30yp

Gweithgareddau Canu 'Sbri Diri' yr Urdd ym Mhenglais i'r Meithrin (bore yn unig), Derbyn a Bl 1 a 2

Nofio bl. 5 a 6

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
8 9 10 11 12 13 14

 

Gweithgareddau wythnos ryngwladol

   

Clwb yr Urdd
Blynyddoedd 2, 5 a 6
3.30 – 4.30yp

Nofio bl. 3 a 4

 

Diwrnod rhyngwladol

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

 
 
15 16 17 18 19 20 21
 

 

Blwyddyn 6 i'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre

Clwb yr Urdd
Bl 1,3 a 4.

Nofio bl. 5 a 6

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp

 
 
22 23 24 25 26 27 28
 

Noson Agored
4 – 6 o'r gloch
(Cyfle i drafod datblygiad eich plentyn)

 

Noson Agored
ar gyfer disgyblion y Meithrin sy'n mynychu yn ystod y prynhawn yn unig

 

Clwb yr Urdd
Blynyddoedd 2, 5 a 6
3.30 – 4.30yp

 

Nofio bl. 3 a 4

 

Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3.30yp

 

 
 
29 30 31        
 

Hanner Tymor

         
nôl i'r brig

 

Tachwedd 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
   

 

       
 
5 6 7 8 9 10 11
             
 
12 13 14 15 16 17 18
         

H.M.S

Staff yn unig

 
 
19 20 21 22 23 24 25
             
 
26 27 28 29 30    
             
nôl i'r brig

 

Rhagfyr 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
          1 2
             
 
3 4 5 6 7 8 9
             
 
10 11 12 13 14 15 16
   

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

       
 
17 18 19 20 21 22 23
 

 

 

 

 

 

 

Diwedd tymor am 3:30yp

 
 
24 25 26 27 28 29 30

 

 

Dydd Nadolig

 

Gwyl San Steffan

       
nôl i'r brig

 

Ionawr 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
  1 2 3 4 5 6
             
 
7 8 9 10 11 12 13
 

Tymor y gwanwyn yn cychwyn

         
 
14 15 16 17 18 19 20
             
 
21 22 23 24 25 26 27
             
 
28 29 30 31      
             
nôl i'r brig

 

Chwefror 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
             
 
4 5 6 7 8 9 10
             
 
11 12 13 14 15 16 17
             
 
18 19 20 21 22 23 24
 

Hanner tymor

         
 
25 26 27 28      
 

 

         
nôl i'r brig

 

Mawrth 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
             
 
4 5 6 7 8 9 10
             
 
11 12 13 14 15 16 17
             
 
18 19 20 21 22 23 24
             
 
25 26 27 28 29 30 31
 

 

   

Diwedd tymor 3:30yp

   
nôl i'r brig

 

Ebrill 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
             
 
8 9 10 11 12 13 14
             
 
15 16 17 18 19 20 21
 

H.M.S

Tymor yr haf yn cychwyn

       
 
22 23 24 25 26 27 28
 

 

         
 
29 30          
 

 

         
nôl i'r brig

 

Mai 2018
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
    1 2 3 4 5
             
 
6 7 8 9 10 11 12
             
 
13 14 15 16 17 18 19
             
 
20 21 22 23 24 25 26
 

 

 

       
 
27 28 29 30 31    
 

Hanner tymor

 

         
nôl i'r brig

 

Mehefin 2018

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
          1 2
             
 
3 4 5 6 7 8 9
             
 
10 11 12 13 14 15 16
             
 
17 18 19 20 21 22 23
             
 
24 25 26 27 28 29 30
             
nôl i'r brig

 

Gorffennaf 2018

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
             
 
8 9 10 11 12 13 14
             
 
15 16 17 18 19 20 21
         

Diwedd tymor 3:30yp

 
 
22 23 24 25 26 27 28
 

Gwyliau Haf

 

 

 

 

   
 
29 30 31        
             
nôl i'r brig

 

Awst 2018

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
             
 
5 6 7 8 9 10 11
             
 
12 13 14 15 16 17 18
             
 
19 20 21 22 23 24 25
             
 
26 27 28 29 30 31  
             

nôl i'r brig