Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 19/Tach

 • Dim neges

DYDD MAWRTH 20/Tach

 • Dim neges

DYDD MERCHER 21/Tach

 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3.30 – 4.30yp

DYDD IAU 22/Tach

 • Nofio i fl.5a6
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 23/Tach

 • Gweithgareddau Codi Arian at Blant Mewn Angen yr ysgol (oherwydd roedd yr ysgol ar gau ddydd Gwener diwethaf) - Gwisg ffansi a gêmau yn y Neuadd 10c y tro
 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn Llanbedr PS - bws yn gadael am 8 o'r gloch o Gamau Bach
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

14/11/2018

Gala Nofio Cynradd

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018 (diweddaraf)

16/11/2018

H.M.S - ysgol ar gau i blant

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

11/12/2018

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

21/12/2018

Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r Nadolig

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018
    Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018