Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 13/Mai

 • Profion Cenedlaethol i fl.2-6 Mathemateg Rhesymu
 • Da iawn i bawb wnaeth redeg yn Nhrawsgwlad yr Urdd ddydd Sadwrn, ac i dîm pêl-droed y merched am gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Campus!
 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 14/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 6 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)

DYDD MERCHER 15/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 4 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-5:00yp
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 16/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 5 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Does dim Grwpiau Sillafu CA2 wythnos hon - ail gychwyn wythnos nesaf
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 17/Mai

 • Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd - Gwasanaeth arbennig gan y Cyngor Ysgol
 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Ymarferion dawnsio
 • Marathon rhedeg / sgwtera / beicio pob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

27-05-19

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Calendr Hanner Tymor
Mai 2019 (diweddaraf)

05-06-19

Blynyddoedd 5 a 6 i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019

17-06-19

Mabolgampau Ysgol (dewis 1af) ail-ddewis 18/06

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019

27-06-19

Cyngerdd Haf yn y Neuadd Fawr

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018

18-07-19

Noson Gymdeithasol - Barbeciw y GRhA

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

19-07-19

Yr ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018
    Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018