Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 14/Ion

 • Clwb Ionawr Iachus 12:30-1:00 yn y Neuadd

DYDD MAWRTH 15/Ion

 • Dim neges

DYDD MERCHER 16/Ion

 • Twrnamaint pêl-rwyd yr Urdd
 • Cystadleuaeth Cogurdd i fl.4,5a6
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 17/Ion

 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 18/Ion

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Twrnamaint ar gyfer Sêr a Dreigiau HEDDIW (Byddwn cerdded y plant i fyny i'r Astro turf erbyn 1 o'r gloch, y rhieni i'w casglu o'r Astru turf am 4 o'r gloch os gwelwch yn dda)
 • Trefniadau hoci yr hanner ar gyfer Mellt a Taranau WYTHNOS NESAF

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2018 - 2019

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

19/01/2019

Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019 (diweddaraf)

12/02/2019

Gymnasteg Cenedlaethol

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018

20/02/2019

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Medi 2018

07/03/2019

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2018

12/03/2019

Rhagbrofion Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Ebrill 2018

13/03/2019

Eisteddfod yr Urdd Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Chwefror 2018

19/03/2019

Gŵyl Ddawns Urdd Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2018

30/03/2019

Eisteddfod Rhanbarth Urdd Ceredigion

   

12/04/2019

Cau ar gyfer gwyliau'r Pasg