Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 10/Chw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
  gweld llythyr

DYDD MAWRTH 11/Chw

 • Blwyddyn 6 yn pontio i Benweddig
 • Gymnasteg Cenedlaethol yr Urdd - pob lwc i'r disgyblion sy'n cymryd rhan

DYDD MERCHER 12/Chw

 • Rhagbrofion Offerynnol ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
 • Clwb yr Urdd
  Wythnos hon: Bl.2,5a6 3:30 - 4:30yp
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30 - 4:45yp

DYDD IAU 13/Chw

 • Nofio i fl.3a4
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 14/Chw

 • EISTEDDFOD YSGOL
  gweld llythyr
 • Cychwyn am 8:45yb
 • Mae angen pecyn bwyd ar bawb ar gyfer cinio - cofiwch dim cnau
 • Ysgol yn cau am 3:30yp ar gyfer gwyliau hanner tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2019 - 2020

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

14/02/2020

Eisteddfod Ysgol

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 20120(diweddaraf)

27/02/2020

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2019

11/03/2020

Rhagbrofion yr Eisteddfod Gylch

Calendr Hanner Tymor
Medi 2019

12/03/2020

Eisteddfod Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019

20/03/2020

Gŵyl Ddawns Rhanbarth Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mai 2019

28/03/2020

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion, Pontrhydfendigaid

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019
    Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2018