Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

Newyddion diweddaraf

Tymor yr Haf 2020

 • Croeso i ail hanner Tymor yr Haf!
 • Yn dilyn wythnosau llwyddiannus o ran gosod a derbyn gwaith, byddwn yn parhau i osod y tasgau ar TEAMS. Blant, logiwch i mewn i'ch cyfrif HWB (ar gyfer bl.1-6) i gael mynediad i'ch gwaith yn Office365 > Teams > Assignments (mwy o wybodaeth isod)
 • Er hwylustod i'r Cyfnod Sylfaen, dyma osod dolenni i'w tasgau nhw yma yn ogystal:
  > Meithrin a Derbyn a Phecyn Darllen
  > Blwyddyn 1
  > Blwyddyn 2
  (mae taflenni gwaith ychwanegol wedi'u llwytho i TEAMS bl.1a2)

Cymorth HWB a TEAMS

 

Dolenni defnyddiol ar eich cyfer yn ystod cau ysgolion o achos COVID-19

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Dyddiadau pwysig 2019 - 2020

Gweld Calendr y flwyddyn academaidd ar wefan y Cyngor

Calendrau Hanner Tymor

 

27/02/2020

Gŵyl Offerynnol Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2020 (diweddaraf)

11/03/2020

Rhagbrofion yr Eisteddfod Gylch

Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2020

12/03/2020

Eisteddfod Cylch Aberystwyth

Calendr Hanner Tymor
Tachwedd 2019

20/03/2020

Gŵyl Ddawns Rhanbarth Ceredigion

Calendr Hanner Tymor
Medi 2019

28/03/2020

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion, Pontrhydfendigaid

Calendr Hanner Tymor
Mehefin 2019
    Calendr Hanner Tymor
Mai 2019
    Calendr Hanner Tymor
Mawrth 2019
    Calendr Hanner Tymor
Ionawr 2019