Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore
0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth

 

Dydd Llun 21/09/20

  • Neges i'ch hatgoffa fod y Clwb Brecwast wedi ail agor, ond cofiwch archebu lle i'ch plentyn er mwyn i ni sicrhau cyflenwad digonol o fwyd

Dydd Mawrth 22/09/20

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 23/09/20

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan (drwy Teams)

 

Dydd Iau 2409/20

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 25/09/20

  • Addysg Gorfforol i fl.6 - dewch yn eich dillad ymarfer corff yn y bore

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2019-20

 

Digwyddiad nesaf:

TACHWEDD 19 : FFAIR NADOLIG : 6-8yh

 

Aelodau 2019-2020:

CADEIRYDD
:

Kate Woodward

   
YSGRIFENNYDD
:

Siân Pugh

     
TRYSORYDD
:

Geraint Pugh

     
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:

Non Llywelyn

:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:

Ceri Baker
Catherine O'Hanlon

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

Anna Davies-Jones

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

Sharon Owen
Hawys Roberts

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:

Bethan Rees
Anthea Filmer

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

Melisa Elek

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:

Delyth Bailey
Dilys Jones

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

Sarah Whitehead

     
g