Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 19/Maw

  • Noson Agored 3:30 - 6 o'r gloch - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon

DYDD MAWRTH 20/Maw

  • Llythyr y Pennaeth a aeth allan wythnos ddiwethaf
  • Ceisiwch ddychwelyd llyfrau raffl y GRhA cyn y prynhawn coffi ddydd Iau os gwelwch yn dda

DYDD MERCHER 21/Maw

  • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 22/Maw

  • Prynhawn Coffi y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am 3.30yp yn Neuadd yr Ysgol
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 23/Maw

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2017-18

CLWB 100 - ffurflen ymaelodi

Digwyddiad nesaf:

MAWRTH : PRYNHAWN COFFI : 3:30yp

 

Aelodau 2017-2018:

CADEIRYDD
:

Arwel Jones

   
IS-GADEIRYDD
:

Nia Mai Daniel

:
 
YSGRIFENNYDD
:

Anwen Elias

     
IS-YSGRIFENNYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

     
TRYSORYDD
:

Owain Roberts

     
IS-DRYSORYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

:
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:

Elgan Griffiths

:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:

Ed Dumbrill
Ffion Davies

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

Manon Lewis
Morfudd Bevan

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

Angharad Welsby
Sharon Owen

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:

Nia Mai Daniel
Naomi Campbell

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

Meleri Edwards
Sarah Bradley

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:

Lynne Williams
Becks Rock

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

Cathryn Pridmore
Nicole Finnigan

     
g