Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Med

 • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym Mlwyddyn 2 (croeso i chi blant wisgo yng ngwisg y cyfnod os y dymunwch)

DYDD MAWRTH 18/Med

 • Taith Blwyddyn 6 i Amgueddfa Wlân Drefach Felindre a Chwm Alltcafan
 • Ymarfer rygbi i fl.5a6
  3:30-4:30yp (yn agored i holl ddisgyblion bl.5a6)

DYDD MERCHER 19/Med

 • Ymarfer hoci i fl.5a6
  3:30-4:30yp (yn agored i holl ddisgyblion bl.5a6)

DYDD IAU 20/Med

 • Nofio i fl.5a6
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 21/Med

 • Clwb Chwys Trabŵd i bawb ym ml.2-6 am 2:30yp (rhedeg trawsgwlad)

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2018-19

CLWB 100 - ffurflen ymaelodi

Digwyddiad nesaf:

Medi 24 : CYFARFOD BLYNYDDOL : 6:30yp

 

Aelodau 2017-2018:

CADEIRYDD
:


   
IS-GADEIRYDD
:

 

:
 
YSGRIFENNYDD
:

 

     
IS-YSGRIFENNYDD
:

 

     
TRYSORYDD
:

 

     
IS-DRYSORYDD
:

 

:
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:


:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:


:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

 

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

 

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:


:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

 

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:


:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

 

     
g