Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 21/Mai

 • Y Gwasanaeth Tân yn ymweld â Bl.1a5 i drafod diogelwch
 • Blwyddyn 5 i'r Llyfrgell Genedlaethol yn ystod y prynhawn ar gyfer gweld arddangosfa Kyffin Williams

DYDD MAWRTH 22/Mai

 • Dim neges

DYDD MERCHER 23/Mai

 • RNLI yn yr ysgol i drafod Diogelwch y Glannau gyda phob dosbarth
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 24/Mai

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 25/Mai

 • Twrnamaint Criced 50/50 i fl.4 yn Llandysul
 • Criced bl.4 yn erbyn Ysgol Padarn Sant - bore
 • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd am 2:30yp
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor
 • Dymuniadau gorau i bawb fydd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
2017-18

CLWB 100 - ffurflen ymaelodi

Digwyddiad nesaf:

MAWRTH : PRYNHAWN COFFI : 3:30yp

 

Aelodau 2017-2018:

CADEIRYDD
:

Arwel Jones

   
IS-GADEIRYDD
:

Nia Mai Daniel

:
 
YSGRIFENNYDD
:

Anwen Elias

     
IS-YSGRIFENNYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

     
TRYSORYDD
:

Owain Roberts

     
IS-DRYSORYDD
:

Yn wag ar hyn o bryd

:
CYNRYCHIOLWYR
Y MEITHRIN
:

Elgan Griffiths

:
CYNRYCHIOLWYR
Y DERBYN
:

Ed Dumbrill
Ffion Davies

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 1
:

Manon Lewis
Morfudd Bevan

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 2
:

Angharad Welsby
Sharon Owen

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 3
:

Nia Mai Daniel
Naomi Campbell

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 4
:

Meleri Edwards
Sarah Bradley

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 5
:

Lynne Williams
Becks Rock

:
CYNRYCHIOLWYR
BLWYDDYN 6
:

Cathryn Pridmore
Nicole Finnigan

     
g