Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Hydref

 

Dydd Llun 18/10/21

  • Noson Agored #1 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

Dydd Mawrth 19/10/21

  • Noson Agored #2 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

 

Dydd Mercher 20/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 21/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 22/10/21

  • Diwedd hanner tymor
  • Bydd yr ysgol yn ail agor ar y 1af o Dachwedd.

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 6


Mr Gareth James
Dosbarth 6J

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 6.

Eleni (2021-22) mae gennym 53 o ddisgyblion ym mlwyddyn 6.
Maent wedi'u rhannu'n ddau
ddosbarth lle mae 28 yn
nosbarth Mr Gareth James a
25 gyda Mr Llŷr Evans.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 6 trwy ein tudalen Trydar.


Mr Llŷr Evans
Dosbarth 6E

gareth.james@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

l.evans4@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...