Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 24/Ebr

  • H.M.S - hyfforddiant staff (ysgol ar gau i blant)

DYDD MAWRTH 25/Ebr

  • Tymor yr haf yn cychwyn

DYDD MERCHER 26/Ebr

  • Trawsgwlad Ceredigion (ar gyfer y 10 uchaf yn y rasys y Cylch)
  • Clwb Codio i fl.5a6
    3:30-4:30yp

DYDD IAU 27/Ebr

  • P.C Alun Jones ym ml.3a4
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 28/Ebr

  • Ymarfer Cerddorfa 9yb
  • Ymarferion Dawnsio bob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i'r Dosbarth Derbyn


Mr Gareth James
Derbyn GJ

Croeso cynnes i chi i dudalen y
Dosbarth Derbyn.

Eleni (2016-17) mae gennym 58 o ddisgyblion yn y Derbyn.
Maent wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y ddau ddosbarth: 29 ohonynt gyda Mr Gareth James a 29 gyda Mrs Anna Davies Jones.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau y Dosbarth Derbyn trwy ein tudalen Trydar.


Mrs Anna Davies Jones
Derbyn AJ

 

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...