Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 23/Medi

 

Dydd Llun 26/09/22

  • Dim neges

Dydd Mawrth 27/09/22

  • Hyfforddiant ar gyfer y Llysgenhadon Ifanc yn y Brifysgol

 

Dydd Mercher 28/09/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Clwb Chwaraeon Blwyddyn 5 3:30 - 4:30yp

 

Dydd Iau 29/09/22

  • Nofio i fl.6 yn y bore
  • Nofio i fl.3 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 30/09/22

  • Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6)

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 5

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 5.

Eleni (2022-23) mae gennym 53
o ddisgyblion ym mlwyddyn 5.


Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 5
trwy ein tudalen Trydar.

Mr Siôn Griffiths
Dosbarth 5G

Mrs Heledd Hughes
Dosbarth 5H

s.griffiths@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...