Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar gau yr wythnos hon

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 03/Maw

 

Dydd Llun 08/03/21

 • Yr ysgol ar agor ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd, a'r Hwb Gofal Plant bl.3-6
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6
 • Cofiwch fod sesiynau byw dyddiol ar Teams ar gyfer dosbarthiadau bl.3-6 - amserlen yn Llythyr y Pennaeth o'r wythnos gyntaf

Dydd Mawrth 09/03/21

 • Yr ysgol ar agor ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd, a'r Hwb Gofal Plant bl.3-6
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6

 

Dydd Mercher 10/03/21

 • Yr ysgol ar agor ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd, a'r Hwb Gofal Plant bl.3-6
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6

 

Dydd Iau 11/03/21

 • Yr ysgol ar agor ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd, a'r Hwb Gofal Plant bl.3-6
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6

 

Dydd Gwener 12/03/21

 • Yr ysgol ar agor ar gyfer y Cyfnod Sylfaen i gyd, a'r Hwb Gofal Plant bl.3-6
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi ar gyfer bl.3-6

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£16,850) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Chanolfan yr Urdd Caerdydd.