Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore
0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth

 

Dydd Llun 21/09/20

  • Neges i'ch hatgoffa fod y Clwb Brecwast wedi ail agor, ond cofiwch archebu lle i'ch plentyn er mwyn i ni sicrhau cyflenwad digonol o fwyd

Dydd Mawrth 22/09/20

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 23/09/20

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan (drwy Teams)

 

Dydd Iau 2409/20

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 25/09/20

  • Addysg Gorfforol i fl.6 - dewch yn eich dillad ymarfer corff yn y bore

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Grant Amddifadedd Disgyblion

 

 

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£16,850) i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol  yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol megis gwersyll Glan llyn a Chanolfan yr Urdd Caerdydd.