Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 24/Ebr

  • H.M.S - hyfforddiant staff (ysgol ar gau i blant)

DYDD MAWRTH 25/Ebr

  • Tymor yr haf yn cychwyn

DYDD MERCHER 26/Ebr

  • Trawsgwlad Ceredigion (ar gyfer y 10 uchaf yn y rasys y Cylch)
  • Clwb Codio i fl.5a6
    3:30-4:30yp

DYDD IAU 27/Ebr

  • P.C Alun Jones ym ml.3a4
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 28/Ebr

  • Ymarfer Cerddorfa 9yb
  • Ymarferion Dawnsio bob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
ac Athro Derbyn
 
Mrs Cathryn Pridmore
Pennaeth ADY
 
Mrs Nia Roberts
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
 
 
 
 
 
Mrs Mared Llwyd
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
 
Mr Llŷr Evans
Is Bennaeth CA2
ac Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Miss Rhian Mason
Athrawes Blwyddyn 5
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 3
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 1 (0.8)
Mrs Anna Davies Jones
Athrawes Dosbarth Derbyn
 
 
 
 
 
 
Miss Angharad Morgan
Athrawes Meithrin
 
Miss Lauren Parry
Athrawes Meithrin
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Miss Sioned Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
       
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
  Miss Sera Evans
Athrawes Blwyddyn 1 (0.2)
  Miss Mari Davies
Athrawes Blwyddyn 6
(dros gyfnod Mamolaeth)
   
             
       
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Liz Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
   
             
     
Mrs Glenda Meredith
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eirian Evans
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Miss Holly Richards
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
 
 
 
 
 
Mr Ieuan Skym
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
Mrs Nia Wyn Jones
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
Miss Sarah Bradley
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Meinir Morris
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Gwen Roberts
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen

Mrs Eleri Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Alison Ellis-Jones
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Enfys Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.8)
Mrs Rhian Morgan
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.8)
Mrs Anita
Morgan-Williams

Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.4)
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Ms Alison Walters-Rimmer
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             
Mrs Wendy James
Ysgrifenyddes Weinyddol
a Chlerc Arian Cinio
Mr Meirion Morgan
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Hefina Ellis
Prif Gogyddes
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Sylvia Cummings
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Miss Leann New
Cogyddes
Mr Ifor Davies
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Enid Richards
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Ruth Griffiths
Goruchwyliwr Amser Cinio