Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 23/Medi

 

Dydd Llun 26/09/22

  • Dim neges

Dydd Mawrth 27/09/22

  • Hyfforddiant ar gyfer y Llysgenhadon Ifanc yn y Brifysgol

 

Dydd Mercher 28/09/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Clwb Chwaraeon Blwyddyn 5 3:30 - 4:30yp

 

Dydd Iau 29/09/22

  • Nofio i fl.6 yn y bore
  • Nofio i fl.3 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 30/09/22

  • Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6)

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon o'r Sîn Roc Gymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
a Chydlynydd ADY
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
 
 
 
 
 
 
Mr Jac Wyn Williams
Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Heledd Hughes
Athrawes Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes CPA (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
 
 
 
 
 
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
 
Miss Angharad Morgan
Athrawes Meithrin
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
       
Miss Rhian Davies
Athrawes/Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Miss Lleucu Haf
Athrawes CA2
  Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
H.L.T.A
   
             
       
Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
             
       
Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
  Miss Tonicha Griffiths
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
   
 
 
 

Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             

Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.6)
Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Elen Williams
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Catrin
Morgan-Lewis

Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Rhian Lewis
Ysgrifenyddes
Mr Meirion Morgan
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mrs Emma Mleczek
Cogyddes
Mr Ifor Davies
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio