Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 22/Medi

 

Dydd Llun 25/09/23

 • #AryDyddHwn yn 1939 yr agorwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf - darllenwch fwy yma

Dydd Mawrth 26/09/23

 • Ffair Iaith yng Nghanolfan Hamdden Plascrug ar gyfer bl.5a6

 

Dydd Mercher 27/09/23

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp ar gyfer aelodau o'r Urdd (ddim yn aelod? - ymaelodwch yma)
 • COGURDD (rownd yr ysgol) ar gyfer bl.4,5a6 yn neuadd yr ysgol 3:30 - 4:30yp

 

Dydd Iau 28/09/23

 • Nofio i fl.5 bore
  Nofio i fl.3 prynhawn
 • Cwmni Arad Goch 'Ble mae'r dail yn hedfan' yn neuadd yr ysgol ar gyfer y Meithrin a Blwyddyn 1

 

Dydd Gwener 29/09/23

 • Lansio cyfres ddarllen Celt y Ci gyda Rhiannon Salisbury ac Elin Crowley yn y dosbarthiadau Derbyn

 

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
(ar Secondiad)
 
Mr Gareth James
Pennaeth Dros Dro
 
Mrs Caryl Jones
Dirprwy Bennaeth a
Chydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Dysgu Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
             
 
 
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
(ar gyfnod mamolaeth)
  Mrs Siân Eleri Davies
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.4
  Mr Jac Wyn Williams
Athro Blwyddyn 6
  Miss Sera Evans
Athrawes Blwyddyn 6 (0.4)
yn ystod cyfnod mamolaeth
             
 
 
 
Mrs Gail Jones
Athrawes Blwyddyn 6 (0.5)
yn ystod cyfnod mamolaeth
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Heledd Hughes
Athrawes Blwyddyn 5
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
 
 
 
 
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
 
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
Miss Rhian Davies
Athrawes Meithrin
 
 
 
 
 
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes (0.4)
 
Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
 
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
 
Mrs Catrin Morgan-Lewis
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
             
     
Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
             
     
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
Mrs Rhian Lewis
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             
     
Mrs Elen Williams
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
 
 

 

Miss Ceri Bennett
Ysgrifenyddes
Mr Ifor Davies
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Emma Mleczek
Prif Gogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio