Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Mehefin

 

Dydd Llun 14/06/21

  • Rhowch wybod i'r ysgol os yw eich manylion / amgylchiadau wedi newid ee. newid cyfeiriad, rhif ffôn,
    e-bost ayyb

Dydd Mawrth 15/06/21

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 16/06/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 17/06/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 18/06/21

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

14eg - 18fed o Fehefin 2021

Dydd Llun 14/06/21

CINIO: Spageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisged siocled a sudd


Dydd Mawrth 15/06/21

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Crymbl ffrwythau a chwstard

 

Dydd Mercher 16/06/21

CINIO: Pasta cyw iâr a thomato, bara a phys
PWDIN: Myffin siocled a hufen

 

Dydd Iau 17/06/21

CINIO: Porc, stwffin, tatws, moron a ffa
PWDIN: Myffin afal a llaeth

 

Dydd Gwener 18/06/21

CINIO: Cŵn poeth, sglodion, salad cymysg, ffyn llysiau a saws tomato
PWDIN: Iogwrt

 

21ain - 25ain o Fehefin 2021

Dydd Llun 21/06/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 22/06/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 23/06/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 24/06/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 25/06/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.