Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 24/Mawrth

 

Dydd Llun 27/03/23

 • Pythefnos 'Stroliwch a roliwch' Gweld poster
 • Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd yn yr Eisteddfod Rhanbarth ddydd Sadwrn - ry'n ni'n falch iawn o berfformiad pob un ohonoch
 • Noson Agored 1 - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon dosbarth (system apwyntiadau eisoes wedi eu danfon ar ebost bythefnos yn ôl)

Dydd Mawrth 28/03/23

 • Noson Agored 2

 

Dydd Mercher 29/03/23

 • Does dim Clwb yr Urdd yn ystod yr hanner tymor hwn. Bydd yn ail-gychwyn yn nhymor yr haf
 • Does dim ymarfer Cân Actol heno - bydd yr ymarferion yn parhau ar ôl y gwyliau

 

Dydd Iau 30/03/23

 • Nofio bl.6 - bore
  Nofio bl.3 - prynhawn
 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched bl.5a6 3:30 - 4:30yp
 • Ysgol yn cau ar gyfer Gwyliau'r Pasg am 3:30yp

 

Dydd Gwener 31/03/23

 • Diwrnod H.M.S - ysgol ar gau i blant

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

27ain - 31ain o Fawrth 2023

Dydd Llun 27/03/23

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta a llysiau cymysg
PWDIN: Crymbl ffrwythau a chwstard


Dydd Mawrth 28/03/23

CINIO: Griliau cyw iâr, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Rhol hufen iâ

 

Dydd Mercher 29/03/23

CINIO: Cyw iâr rhost, stwffin, tatws, moron, ffa a grefi
PWDIN: Myffin siocled a sudd

 

Dydd Iau 30/03/23

CINIO: Pysgod, sglodion, pys, salad cymysg a sos coch
PWDIN: Cacen siocled a llaeth

 

Dydd Gwener 31/03/23 - H.M.S

CINIO: Ysgol ar gau
PWDIN: Ysgol ar gau

 

17eg - 21ain o Ebrill 2023

Dydd Llun 17/04/23

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 18/04/23

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 19/04/23

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 20/04/23

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 21/04/23

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.60 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.