Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Med

  • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

DYDD MAWRTH 17/Med

  • Dosbarth 6J i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer rygbi tag i fl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 18/Med

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Dosbarth 5E i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer hoci i fl.5a6 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 19/Med

  • Dosbarth 5G i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 20/Med

  • Sesiynau beicio a sgwtera i bawb o gwmpas iard yr ysgol yn ystod y dydd (neu gallant gerdded neu redeg os y dymunant)

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

16eg - 20fed o Fedi 2019

Dydd Llun 16/09/19

CINIO: Sbageti cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin siocled


Dydd Mawrth 17/09/19

CINIO: Pasta wedi'i bobi, bara garlleg a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Bisged siocled a sudd

 

Dydd Mercher 18/09/19

CINIO: Gamwn, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Iogwrt a ffrwyth

 

Dydd Iau 19/09/19

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pob a ffyn llysiau
PWDIN: Sgonen afal a chwstard

 

Dydd Gwener 20/09/19

CINIO: Cŵn poeth, winwns, saws tomato, sglodion a salsa
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda llaeth

 

23ain - 27ain o Fedi 2019

Dydd Llun 23/09/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 24/09/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 25/09/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 26/09/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 27/09/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.