Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Maw

 • Wythnos 'Agor Drysau ' Arad Goch
 • Sioe 'Chwarae' i blant y Derbyn a Blwyddyn 1

DYDD MAWRTH 19/Maw

 • Gŵyl Ddawns Rhanbarth yr Urdd yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul (bws yn gadael yr ysgol am 8:15yb)
 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched
  bl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 20/Maw

 • Arad Goch - Sioe 'Refugi' i flynyddoedd 3 - 6 yn Theatr y Werin
 • Arad Goch - Sioe i flwyddyn 2 yn Neuadd yr ysgol
 • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 21/Maw

 • Arad Goch - Sioeau ar gyfer plant y Meithrin yn ystod y bore a phrynhawn
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 22/Maw

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • ER GWYBODAETH, MAE DYDDIAD TRAWSGWLAD RHANBARTH WEDI NEWID O EBRILL Y 5ed I FAI Y 24ain

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

18fed - 22ain o Fawrth 2019

Dydd Llun 11/03/19

CINIO: Cyri cyw iâr, bara naan, reis a llysiau
PWDIN: Myffin afal ac oren gyda sudd


Dydd Mawrth 12/03/19

CINIO: Pitsa, sglodion a llysiau
PWDIN: Sbwng lemwn a chwstard

 

Dydd Mercher 13/03/19

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Iau 14/03/19

CINIO: Lasagne, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisged siocled a llaeth

 

Dydd Gwener 15/03/19

CINIO: Pysgod, ffa pôb, tatws, llysiau a bara
PWDIN: Pwdin Efa a chwstard

 

25ain - 29ain o Fawrth 2019

Dydd Llun 25/03/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 26/03/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 27/03/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 28/03/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 29/03/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.