Negeseuon
yr Wythnos

Bydd y Clwb Brecwast yn ail-agor ar l Gwyliau'r Pasg

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 19/Maw

 

Dydd Llun 12/04/21

  • Tymor yr haf yn cychwyn
  • Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau gwyliau'r Pasg
  • Croeso cynnes arbennig i ddisgyblion newydd sy'n cychwyn heddiw
  • Cofiwch roi gwybod inni os yw eich plentyn yn ei gweld yn anodd ail-gydio yn arferion a bywyd yr ysgol a byddwn yn gallu eich helpu

Dydd Mawrth 13/04/21

  • Rhowch wybod i'r ysgol os yw eich manylion / amgylchiadau wedi newid ee. newid cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost ayyb

 

Dydd Mercher 14/04/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 15/04/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 16/04/21

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

12fed - 16eg o Ebrill 2021

Dydd Llun 12/04/21

CINIO: Griliau cyw iâr, ffa pôb, bara, wafflau a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng siocled a hufen


Dydd Mawrth 13/04/21

CINIO: Pasticio, bara garlleg, broccoli a chorn melys
PWDIN: Salad ffrwythau

 

Dydd Mercher 14/04/21

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a ffa
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Iau 15/04/21

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Fflapjac crymbl afal gyda sudd

 

Dydd Gwener 16/04/21

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad
PWDIN: Sbwng hufen iâ

 

19eg - 23ain o Ebrill 2021

Dydd Llun 19/04/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 20/04/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 21/04/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 22/04/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 23/04/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.