Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

Newyddion diweddaraf

Tymor yr Haf 2020

 • Croeso i ail hanner Tymor yr Haf!
 • Yn dilyn wythnosau llwyddiannus o ran gosod a derbyn gwaith, byddwn yn parhau i osod y tasgau ar TEAMS. Blant, logiwch i mewn i'ch cyfrif HWB (ar gyfer bl.1-6) i gael mynediad i'ch gwaith yn Office365 > Teams > Assignments (mwy o wybodaeth isod)
 • Er hwylustod i'r Cyfnod Sylfaen, dyma osod dolenni i'w tasgau nhw yma yn ogystal:
  > Meithrin a Derbyn a Phecyn Darllen
  > Blwyddyn 1
  > Blwyddyn 2
  (mae taflenni gwaith ychwanegol wedi'u llwytho i TEAMS bl.1a2)

Cymorth HWB a TEAMS

 

Dolenni defnyddiol ar eich cyfer yn ystod cau ysgolion o achos COVID-19

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

16eg - 20fed o Fawrth 2020

Dydd Llun 16/03/20

CINIO: Pasta cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda sudd


Dydd Mawrth 17/03/20

CINIO: Pitsa, sglodion a ffa pôb
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Mercher 18/03/20

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Sbwng lemwn a chwstard

 

Dydd Iau 19/03/20

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a bara
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard

 

Dydd Gwener 20/03/20

CINIO: Briwgig, pasta, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisgedi siocled a llaeth

 

23ain - 27ain o Fawrth 2020

Dydd Llun 23/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 24/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 25/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 26/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 27/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.