Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 22/Mai

 • Diolch i bawb a gefnogodd Taith Gerdded y G.Rh.A wythnos ddiwethaf
 • Ymarfer Ensemble Offerynnol

DYDD MAWRTH 23/Mai

 • Dim neges

DYDD MERCHER 24/Mai

 • Clwb yr Urdd
  bl 1,3a4
  3:30-4:30yp
 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 25/Mai

 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 26/Mai

 • Ymarfer Cerddorfa 9yb
 • Ymarferion Dawnsio
 • Gŵyl Seiclo Aber yn y prynhawn - rhieni i gasglu eu plant o'r ysgol ar ôl cinio
 • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd yn y prynhawn i fl.2-6
 • Diwedd hanner tymor 3:30yp

GWYLIAU 1/2 TYMOR

 • Pob dymuniad da i bawb fydd yn teithio i Benybont ar Ogwr ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
 • Gweler y llythyr hwn ar gyfer manylion yr ysgol
 • Cliciwch yma i fynd i wefan Eisteddfod yr Urdd

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

22ain - 26ain o Fai 2017

Dydd Llun 22/05/17

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn


Dydd Mawrth 23/05/17

CINIO: Pysgod, sglodion a ffa pob
PWDIN: Bisged geirch a llaeth

 

Dydd Mercher 24/05/17

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Iau 25/05/17

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a phys
PWDIN: Teisen Berffro

 

Dydd Gwener 26/05/17

CINIO: Griliau cyw iar, wafflau, salad betys a salad moron
PWDIN: Brownie siocled

 

 

 

5ed - 9fed o Fehefin 2017

Dydd Llun 05/06/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn


Dydd Mawrth 06/06/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Mercher 07/06/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Iau 08/06/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Gwener 09/06/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £54.05

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.