Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 24/Ebr

  • H.M.S - hyfforddiant staff (ysgol ar gau i blant)

DYDD MAWRTH 25/Ebr

  • Tymor yr haf yn cychwyn

DYDD MERCHER 26/Ebr

  • Trawsgwlad Ceredigion (ar gyfer y 10 uchaf yn y rasys y Cylch)
  • Clwb Codio i fl.5a6
    3:30-4:30yp

DYDD IAU 27/Ebr

  • P.C Alun Jones ym ml.3a4
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 28/Ebr

  • Ymarfer Cerddorfa 9yb
  • Ymarferion Dawnsio bob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

24ain - 28ain o Ebrill 2017

Dydd Llun 24/04/17 - H.M.S

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 25/04/17

CINIO: Pitsa, sglodion a salad betys
PWDIN: Eirin gwlanog a chwstard

 

Dydd Mercher 26/04/17

CINIO: Pysgod, tatws a ffa pob
PWDIN: Pwdin Efa a chwstard

 

Dydd Iau 27/04/17

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Teisen Berffro a gellyg

 

Dydd Gwener 28/04/17

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Myffin a sudd

 

 

 

1af - 5ed o Fai 2017

Dydd Llun 01/05/17 - Gwyl y Banc

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn


Dydd Mawrth 02/05/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Mercher 03/05/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Iau 04/05/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

Dydd Gwener 05/05/17

CINIO: Manylion i ddilyn
PWDIN: Manylion i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £54.05

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.