Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Gor

 • Os oes angen trafod unrhyw agwedd o adroddiad cofnod cynnydd eich plentyn, cysylltwch â'r Swyddfa i wneud apwyntiad
 • Gwibdaith bl.3 i Ffatri Wlân Drefach Felindre a Teifi Mania
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 2)

DYDD MAWRTH 17/Gor

 • Gwibdaith bl.1 i Quackers
 • Gwibdaith y Meithrin (plant sy'n mynychu yn y prynhawn yn unig) i Ganolfan Hamdden Plascrug
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 3)

DYDD MERCHER 18/Gor

 • Gwibdaith y Meithrin (disgyblion sy'n mynychu drwy'r dydd a bore yn unig) i Ganolfan Glan-y-Môr Clarach.

DYDD IAU 19/Gor

 • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
 • Nofio i fl.5a6
 • Gwersi Beicio bl.6 (Grŵp 4)

DYDD GWENER 20/Gor

 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf
 • Gwyliau haf hapus i bawb
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar y 3ydd o Fedi
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i blant ar y 4ydd o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

16eg - 20fed o Orffennaf 2018

Dydd Llun 16/07/18

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad cymysg
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn


Dydd Mawrth 17/07/18

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau a ffa pôb
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Mercher 18/07/18

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Hufen iâ mafon

 

Dydd Iau 19/07/18

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Fflapjac afal a sudd

 

Dydd Gwener 20/07/18

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

 

3ydd - 7fed o Fedi 2018

Dydd Llun 03/09/18 - Diwrnod H.M.S

CINIO: Ysgol ar gau
PWDIN: Ysgol ar gau


Dydd Mawrth 04/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 05/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 06/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 07/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £-----

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.