Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 26/Chw

  • Ail hanner y tymor yn cychwyn i blant a staff
  • Cafwyd diwrnod Eisteddfod hynod lwyddiannus cyn y gwyliau - cliciwch yma i weld y fideos

DYDD MAWRTH 27/Chw

  • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb

DYDD MERCHER 28/Chw

  • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn - bydd yn ailgychwyn yn nhymor yr haf
  • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 5:00yp

DYDD IAU 01/Maw

  • Dydd Gŵyl Dewi
  • Sesiwn 'Kerb Craft' ar gyfer disgyblion bl.1
  • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 02/Maw

  • Gŵyl Offerynnol yr Urdd, Rhanbarth Ceredigion yn Yr Hen Goleg, Aberystwyth. Mwy o fanylion i ddilyn

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

12fed - 16eg o Chwefror 2018

Dydd Llun 12/02/18

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth


Dydd Mawrth 13/02/18

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, llysiau a bara
PWDIN: Sbwng siocled a saws gwyn

 

Dydd Mercher 14/02/18

CINIO: Byrgyr, rhol fara, sglodion, saws tomato a llysiau
PWDIN: Hufen iâ

 

Dydd Iau 15/02/18

CINIO: Twrci rhost, stwffin, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Gwener 16/02/18 -

EISTEDDFOD YSGOL

CINIO: Bocs bwyd
PWDIN: Bocs bwyd

 

 

26ain o Chwefror - 2ail o Fawrth 2018

Dydd Llun 26/02/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 27/02/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 28/02/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 01/03/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 02/03/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £-----

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.