Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar gau yr wythnos hon

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 22/Ion

 

Dydd Llun 25/01/21

 • Dydd Santes Dwynwen hapus i bawb!
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Cofiwch fod sesiynau byw dyddiol ar Teams ar gyfer pob dosbarth - amserlen yn Llythyr y Pennaeth
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

Dydd Mawrth 26/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Mercher 27/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Iau 28/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Gwener 29/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

4ydd - 8fed o Ionawr 2021

Dydd Llun 04/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 05/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Mercher 06/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Iau 07/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Gwener 08/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

11eg - 15fed o Ionawr 2021

Dydd Llun 11/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 12/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Mercher 13/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Iau 14/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

Dydd Gwener 15/01/21 - ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.