Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Meh

 • Cyfarfod CRhA am 7 o'r gloch

DYDD MAWRTH 19/Meh

 • Ras y Marathon Bl.2-6 2:30yp (rhan o gystadlaethau'r Mabolgampau)

DYDD MERCHER 20/Meh

 • Does dim Clwb yr Urdd yn ystod yr hanner tymor hwn

DYDD IAU 21/Meh

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Dim nofio
 • MABOLGAMPAU YSGOL
  12:45yp - Bl.3-6
  1:00yp - Meithrin-Bl.2
  gweld rhaglen

DYDD GWENER 22/Meh

 • Ymarfer Côr Ceredigion
 • Bl.3 i Fferm Peithyll yn ystod y bore

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

18fed - 22ain o Fehefin 2018

Dydd Llun 18/06/18

CINIO: Lasagne, bara garlleg a llysiau
PWDIN: Bisgedi siocled a sudd


Dydd Mawrth 19/06/18

CINIO: Byrgyr, sglodion, bara a ffa pôb
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda llaeth

 

Dydd Mercher 20/06/18

CINIO: Pysgod, tatws, pys a llysiau
PWDIN: Crymbl a chwstard

 

Dydd Iau 21/06/18

CINIO: Cyw iâr barbeciw, tatws, pys a moron
PWDIN: Sgonen jam a hufen

 

Dydd Gwener 22/06/18

CINIO: Ham, tatws, moron, pys a saws parsli
PWDIN: Iogwrt

 

 

25ain - 29ain o Fehefin 2018

Dydd Llun 25/06/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 26/06/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 27/06/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 28/06/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 29/06/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £-----

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.