Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 28/Tachwedd

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

Dydd Llun 28/11/22

  • Diolch i bawb am eich cefnogaeth i Ffair Nadolig y GRhA nos Iau diwethaf

Dydd Mawrth 29/11/22

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 30/11/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Clwb yr Urdd i fl.2, 4 a 6
    3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 01/12/22

  • Nofio i fl.6 yn y bore
  • Nofio i fl.3 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 02/12/22

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

28ain o Dachwedd - 2ail o Ragfyr 2022

Dydd Llun 28/11/22

CINIO: Spaghetti bolognese, pasta, garlic bread, peas and sweetcorn
PWDIN: Cwci ceirch a llaeth


Dydd Mawrth 29/11/22

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Cacen siocled a saws gwyn

 

Dydd Mercher 30/11/22

CINIO: Byrgyr, sglodion, ffyn llysiau a sos coch
PWDIN: Fflapjac afal

 

Dydd Iau 01/12/22

CINIO: Porc, pwdin swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grefi
PWDIN: Iogwrt a sudd

 

Dydd Gwener 02/12/22

CINIO: Wrap cyw iâr, tatws a salad cymysg
PWDIN: Sgonen ffrwyth a siocled gyda chwstard

 

5ed - 9fed o Ragfyr 2022

Dydd Llun 05/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 06/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 07/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 08/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 09/12/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.60 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.