Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Gor

  • Noson Agored (i'r rhai sy'n dymuno trafod agweddau o'r Adroddiadau diwedd blwyddyn - darllenwch y llythyr hwn am fwy o fanylion)
  • Nyrs ysgol ym mlwyddyn 6

DYDD MAWRTH 18/Gor

  • 9:30 - 11:30 : Bore o bontio - y disgyblion yn treulio'r bore yn eu dosbarthiadau newydd gyda'u hathrawon newydd wrth baratoi at fis Medi

DYDD MERCHER 19/Gor

  • Dim neges

DYDD IAU 20/Gor

  • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 21/Gor

  • Diwedd tymor 3:30yp
  • Gan ddymuno gwyliau hapus a diogel i chi gyd
  • Bydd y tymor newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mawrth y 5ed o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

17eg - 21ain o Orffennaf 2017

Dydd Llun 17/07/17

CINIO: Pitsa, sglodion, salad betys a salad cymysg
PWDIN: Myffin siocled a gellyg gyda llaeth


Dydd Mawrth 18/07/17

CINIO: Cyw iar, stwffin, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Mercher 19/07/17

CINIO: Chili cig eidion, reis, bara garlleg a phys
PWDIN: Eirin gwlanog

 

Dydd Iau 20/07/17

CINIO: Pysgod, tatws a ffa pob
PWDIN: Sgonen afal a chwstard

 

Dydd Gwener 21/07/17

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, pys, corn melys a bara
PWDIN: Cacen reis crispis siocled

 

 

4ydd - 8fed o Fedi 2017

Dydd Llun 04/09/17 - Ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:


Dydd Mawrth 05/09/17

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 06/09/17

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 07/09/17

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 08/09/17

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £--.--

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.