Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 19/Meh

  • Diolch i bawb am eich cefnogaeth i'r Cyngerdd Haf wythnos ddiwethaf. Mae'r lluniau wedi eu llwytho i flickr
  • Ymarfer Côr Ceredigion
  • Blwyddyn 1 i'r Llyfrgell Genedlaethol yn y bore

DYDD MAWRTH 20/Meh

  • Dim neges

DYDD MERCHER 21/Meh

  • Clwb Codio 3:30-4:30yp

DYDD IAU 22/Meh

  • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 23/Meh

  • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd i fl.2-6

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

19eg - 23ain o Fehefin 2017

Dydd Llun 19/06/17

CINIO: Pysgod, sglodion, llysiau a phys
PWDIN: Gateaux


Dydd Mawrth 20/06/17

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisged geirch a llaeth

 

Dydd Mercher 21/06/17

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Teisen Berffro a gellyg

 

Dydd Iau 22/06/17

CINIO: Griliau cyw iar, wafflau, salad betys a ffa pob
PWDIN: Brownie siocled a ffrwyth

 

Dydd Gwener 23/06/17

CINIO: Cyri cyw iar, reis, bara naan a llysiau
PWDIN: Rhol hufen ia mafon

 

 

26ain - 30ain o Fehefin 2017

Dydd Llun 26/06/17

CINIO: Pysgod, ffa pob, tatws a llysiau
PWDIN: Sgonen afal a chwstard


Dydd Mawrth 27/06/17

CINIO: Ffiled cyw iar, stwffin, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Jeli ac hufen

 

Dydd Mercher 28/06/17

CINIO: Tsili cig eidion, reis, bara a phys
PWDIN: Eirin gwlanog

 

Dydd Iau 29/06/17

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, pys a chorn melys
PWDIN: Cacen siocled reis crispis a sudd

 

Dydd Gwener 30/06/17

CINIO: Pitsa, sglodion, salad betys a salsa
PWDIN: Myffin gellyg a siocled gyda llaeth

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yr hanner tymor hwn yw £--.--

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.