Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 13/Medi

 

Dydd Llun 20/09/21

  • Mae'r mwyafrif o gyfrifon ParentPay wedi eu gosod yn llwyddiannus erbyn hyn, Os ydych yn parhau i gael problemau yna cysylltwch gyda Rhian Lewis ein hysgrifenyddes os gwelwch yn dda 01970 617613

Dydd Mawrth 21/09/21

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 22/09/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 23/09/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 24/09/21

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

20fed - 24ain o Fedi 2021

Dydd Llun 20/09/21

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad
PWDIN: Rhol hufen iâ siocled


Dydd Mawrth 21/09/21

CINIO: Pasticio, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisgedi ceirch a ffrwyth

 

Dydd Mercher 22/09/21

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb a bara
PWDIN: Gateaux siocled

 

Dydd Iau 23/09/21

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a ffa
PWDIN: Cacen a chwstard

 

Dydd Gwener 24/09/21

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Fflapjac afal a sudd

 

27ain o Fedi - 1af o Hydref 2021

Dydd Llun 27/09/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 28/09/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 29/09/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 30/09/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 01/10/21

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.