Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 19/Tach

 • Dim neges

DYDD MAWRTH 20/Tach

 • Dim neges

DYDD MERCHER 21/Tach

 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3.30 – 4.30yp

DYDD IAU 22/Tach

 • Nofio i fl.5a6
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 23/Tach

 • Gweithgareddau Codi Arian at Blant Mewn Angen yr ysgol (oherwydd roedd yr ysgol ar gau ddydd Gwener diwethaf) - Gwisg ffansi a gêmau yn y Neuadd 10c y tro
 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Cystadleuaeth Gymnasteg Rhanbarth yr Urdd yn Llanbedr PS - bws yn gadael am 8 o'r gloch o Gamau Bach
 • Hoci
  Cliciwch yma i weld amserlen y gêmau

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

19eg - 23ain o Dachwedd 2018

Dydd Llun 19/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 20/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 21/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 22/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 23/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

26ain - 30ain o Dachwedd 2018

Dydd Llun 26/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 27/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 28/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 29/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 30/11/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.