Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Med

 • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym Mlwyddyn 2 (croeso i chi blant wisgo yng ngwisg y cyfnod os y dymunwch)

DYDD MAWRTH 18/Med

 • Taith Blwyddyn 6 i Amgueddfa Wlân Drefach Felindre a Chwm Alltcafan
 • Ymarfer rygbi i fl.5a6
  3:30-4:30yp (yn agored i holl ddisgyblion bl.5a6)

DYDD MERCHER 19/Med

 • Ymarfer hoci i fl.5a6
  3:30-4:30yp (yn agored i holl ddisgyblion bl.5a6)

DYDD IAU 20/Med

 • Nofio i fl.5a6
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 21/Med

 • Clwb Chwys Trabŵd i bawb ym ml.2-6 am 2:30yp (rhedeg trawsgwlad)

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

17eg - 21ain o Fedi 2018

Dydd Llun 17/09/18

CINIO: Byrgyr cig eidon, sglodion, bara a ffa pôb
PWDIN: Myffin oren ac afal a llaeth


Dydd Mawrth 18/09/18

CINIO: Pysgod, tatws, pys a ffyn llysiau
PWDIN: Crymbl a chwstard

 

Dydd Mercher 19/09/18

CINIO: Lasagne, bara garlleg, llysiau'r ffermdy
PWDIN: Bisged siocled a sudd

 

Dydd Iau 20/09/18

CINIO: Ham, tatws, moron, broccoli a saws tomato
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Gwener 21/09/18

CINIO: Cyw iâr Barbeciw, moron, pys a pasta
PWDIN: Sgonen jam a hufen

 

 

24ain - 28ain o Fedi 2018

Dydd Llun 24/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 25/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 26/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 27/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 28/09/18

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.