Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 20/Ion

  • Clwb Ionawr Iachus 12:30-1:00yp

DYDD MAWRTH 21/Ion

  • Dim neges

DYDD MERCHER 22/Ion

  • Clwb yr Urdd
    Wythnos hon: Bl.1,3a4 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 23/Ion

  • Nofio i fl.3a4
  • DIsgo Santes Dwynwen yn Neuadd yr ysgol
    3:30 - 4:30yp

DYDD GWENER 24/Ion

  • Cerddorfa'r Ysgol 8:45yb

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

20fed - 24ain o Ionawr 2020

Dydd Llun 20/01/20

CINIO: Pysgod, tatws, pys, saws tomato, bara a ffyn llysiau
PWDIN: Sbwng siocled gyda saws gwyn


Dydd Mawrth 21/01/20

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Hufen iâ a salad ffrwythau

 

Dydd Mercher 22/01/20

CINIO: Byrgyr, sglodion, ffa pôb a bara
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Iau 23/01/20

CINIO: Porc rhost, stwffin, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Sgonen afal gyda chwstard

 

Dydd Gwener 24/01/20

CINIO: Sbageti bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

27ain - 31ain o Ionawr 2020

Dydd Llun 27/01/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 28/01/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 29/01/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 30/01/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 31/01/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.