Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 13/Mai

 • Profion Cenedlaethol i fl.2-6 Mathemateg Rhesymu
 • Da iawn i bawb wnaeth redeg yn Nhrawsgwlad yr Urdd ddydd Sadwrn, ac i dîm pêl-droed y merched am gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Campus!
 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 14/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 6 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)

DYDD MERCHER 15/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 4 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-5:00yp
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 16/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 5 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Does dim Grwpiau Sillafu CA2 wythnos hon - ail gychwyn wythnos nesaf
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 17/Mai

 • Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd - Gwasanaeth arbennig gan y Cyngor Ysgol
 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Ymarferion dawnsio
 • Marathon rhedeg / sgwtera / beicio pob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

13eg - 17eg o Fai 2019

Dydd Llun 13/05/19

CINIO: Cŵn poeth, winwns, saws tomato, salad a ffyn llysiau
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda llaeth


Dydd Mawrth 14/05/19

CINIO: Pasta wedi'i bobi, bara garlleg a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Bisgedi siocled gyda llaeth

 

Dydd Mercher 15/05/19

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Crymbl ffrwythau a chwstard

 

Dydd Iau 16/05/19

CINIO: Ham, tatws, moron, broccoli a saws parsli
PWDIN: Iogwrt a ffrwyth

 

Dydd Gwener 17/05/19

CINIO: Sbageti, cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin siocled

 

20fed - 24ain o Fai 2019

Dydd Llun 20/05/19

CINIO: Cŵn poeth, winwns, saws tomato, salad a ffyn llysiau
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda llaeth


Dydd Mawrth 21/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 22/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 23/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 24/05/19

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.