Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 11/Tach

  • Dim neges

DYDD MAWRTH 12/Tach

  • Blwyddyn 6 yn pontio i Ysgol Penweddig

DYDD MERCHER 13/Tach

  • Gala Nofio'r Urdd bl.3-6
  • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp

DYDD IAU 14/Tach

  • Grwpiau Sillafu Saesneg CA2
  • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 15/Tach

  • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
  • Diwrnod Plant Mewn Angen - croeso i'r plant ddod i'r ysgol mewn gwisg ffansio am gyfraniad o £1. Hefyd gêmau dan ofal blwyddyn 6 - anfonwch darnau arian 10c i mewn i chwarae'r gêmau
  • Gêmau hoci ar ôl ysgol - gweld amserlen y tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

11eg - 15fed o Dachwedd 2019

Dydd Llun 11/11/19

CINIO: Pasta cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin oren ac afal a sudd


Dydd Mawrth 12/11/19

CINIO: Pitsa, sglodion, corn melys a ffyn llysiau
PWDIN: Salad ffrwythau

 

Dydd Mercher 13/11/19

CINIO: Pastai cig eidon, tatws, pys a moron
PWDIN: Bisgedi siocled a llaeth

 

Dydd Iau 14/11/19

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Cacen lemwn a chwstard

 

Dydd Gwener 15/11/19

CINIO: Psygod, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Pwdin Efa a chwstard

 

18fed - 22ain o Dachwedd 2019

Dydd Llun 18/11/19

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, llysiau'r ffermdy a bara
PWDIN: Sbwng hufen iâ


Dydd Mawrth 19/11/19

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salad
PWDIN: Sgonen ffrwythau a siocled gyda saws gwyn

 

Dydd Mercher 20/11/19

CINIO: Cig eidion mewn pwdin Swydd Efrog, tatws, pys a chorn melys
PWDIN: Crymbl a chwstard

 

Dydd Iau 21/11/19

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Myffin siocled

 

Dydd Gwener 22/11/19

CINIO: Cyw iâr, stwffin, tatws, moron a ffa
PWDIN: Teisen Berffro a llaeth

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.