Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 07/Mehefin

 

Dydd Llun 04/07/22

 • MABOLGAMPAU'R YSGOL - mae rhagolygon y tywydd yn sych ar gyfer heddiw! - llythyr y Pennaeth
 • Bl.5 yn ymweld ag Ysgol Penglais

Dydd Mawrth 05/07/22

 • Bl.5 yn ymweld ag Ysgol Penweddig
 • Gwersi beicio i flwyddyn 6
 • Gwibdaith y Meithrin i Nant yr Arian (bore)
 • Celf ar y Traeth i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Mercher 06/07/22

 • Gwersi beicio i flwyddyn 6
 • Mabolgampau Cylch ar gaeau Penweddig
 • Gwibdaith y Derbyn i Fferm Ffantasi

 

Dydd Iau 07/07/22

 • Blwyddyn 6 yn pontio i'r ysgolion Uwchradd
 • Gwibdaith Bl.5 i Gaerdydd ac LC2
 • Gwibdaith Bl.3 i Drefach Felindre a Llo Oriog!

 

Dydd Gwener 08/07/22

 • Blwyddyn 6 yn pontio i'r ysgolion Uwchradd
 • Gwibdaith Bl.4 i Ynys Hir a Chanolfan Hamdden Bro Ddyfi
 • Adroddiadau Cynnydd adref i rieni

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

4ydd - 8fed o Orffennaf 2022

Dydd Llun 04/07/22

CINIO: Cyri, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Fflapjac afal a sudd


Dydd Mawrth 05/07/22

CINIO: Griliau cyw iâr, hash browns bach, ffa pôb a bara
PWDIN: Sbwng siocled a hufen

 

Dydd Mercher 06/07/22

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a ffa
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Iau 07/07/22

CINIO: Mins gyda pasta, bara garlleg, brocoli a chorn melys
PWDIN: Myffin

 

Dydd Gwener 08/07/22

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salsa
PWDIN: Rhol hufen iâ siocled

 

11eg - 15fed o Orffennaf 2022

Dydd Llun 11/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 12/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 13/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 14/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 15/07/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.