Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

Newyddion diweddaraf

  • Llythyr y Pennaeth 17/07/2020
  • Bydd y tymor newydd yn cychwyn ym mis Medi ar wahanol ddiwrnodau i wahanol oedrannau - darllenwch lythyr y Pennaeth uchod i wybod mwy

Gwyliau'r Haf 2020

  • Gobeithiwn y cewch gyfle i orffwys dros wyliau'r haf eleni, yn dilyn tymor go wahanol i'r arfer
  • Cymerwch ofal dros y gwyliau, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl ym mis Medi

 

Dolenni y Cyfnod Clo

  • Mae popeth a oedd wedi eu rhestru fan hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi eu symud i dudalen Y Cyfnod Clo

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

16eg - 20fed o Fawrth 2020

Dydd Llun 16/03/20

CINIO: Pasta cyw iâr, bara, pys a chorn melys
PWDIN: Myffin oren ac afal gyda sudd


Dydd Mawrth 17/03/20

CINIO: Pitsa, sglodion a ffa pôb
PWDIN: Jeli a hufen

 

Dydd Mercher 18/03/20

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron a broccoli
PWDIN: Sbwng lemwn a chwstard

 

Dydd Iau 19/03/20

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb a bara
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard

 

Dydd Gwener 20/03/20

CINIO: Briwgig, pasta, bara garlleg a phys
PWDIN: Bisgedi siocled a llaeth

 

23ain - 27ain o Fawrth 2020

Dydd Llun 23/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 24/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 25/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 26/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 27/03/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.