Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 10/Chw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
  gweld llythyr

DYDD MAWRTH 11/Chw

 • Blwyddyn 6 yn pontio i Benweddig
 • Gymnasteg Cenedlaethol yr Urdd - pob lwc i'r disgyblion sy'n cymryd rhan

DYDD MERCHER 12/Chw

 • Rhagbrofion Offerynnol ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol
 • Clwb yr Urdd
  Wythnos hon: Bl.2,5a6 3:30 - 4:30yp
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30 - 4:45yp

DYDD IAU 13/Chw

 • Nofio i fl.3a4
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD GWENER 14/Chw

 • EISTEDDFOD YSGOL
  gweld llythyr
 • Cychwyn am 8:45yb
 • Mae angen pecyn bwyd ar bawb ar gyfer cinio - cofiwch dim cnau
 • Ysgol yn cau am 3:30yp ar gyfer gwyliau hanner tymor

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

10fed - 14eg o Chwefror 2020

Dydd Llun 10/02/20

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau'r ffermdy
PWDIN: Hufen iâ a ffrwythau


Dydd Mawrth 11/02/20

CINIO: Pasta bolognese, bara garlleg, pys a chorn melys
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth

 

Dydd Mercher 12/02/20

CINIO: Porc, stwffin, tatws, moron a brocoli
PWDIN: Sgonen afal a chwstard

 

Dydd Iau 13/02/20

CINIO: Byrgyr, sglodion, ffa pôb, bara a ffyn llysiau
PWDIN: Iogwrt

 

Dydd Gwener 14/02/20 - Eisteddfod Ysgol

CINIO: Pecyn bwyd
PWDIN: Pecyn bwyd

 

24ain - 28ain o Chwefror 2020

Dydd Llun 24/02/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 25/02/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 26/02/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 27/02/20

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 28/02/20

CINIO: Pecyn bwyd
PWDIN: Pecyn bwyd

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Ceredigion' os gwelwch yn dda.

Bydd unrhyw gredyd sydd gennych yn trosglwyddo i'r hanner tymor canlynol.