Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore
0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth

 

Dydd Llun 23/11/20

Dydd Mawrth 24/11/20

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 25/11/20

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan (drwy Teams)

 

Dydd Iau 26/11/20

  • Cardiau Nadolig yn cael eu hanfon adref gyda'r plant

 

Dydd Gwener 27/11/20

  • Dim neges

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 2


Mrs Nia Jones
Dosbarth 2NJ

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 2.

Eleni (2020-21) mae gennym 48 o ddisgyblion ym mlwyddyn 2.
Mae 24 ohonynt wedi'u lleoli yn nosbarth Mrs Nia Jones, a 24 ohonynt gyda Miss Gaenor Jones

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 2 trwy ein tudalen Trydar.


Miss Gaenor Jones
Dosbarth 2GJ

n.jones4@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

g.jones2@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...