Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

Newyddion diweddaraf parthed COVID-19

 

Syniadau a thasgau ar gyfer dysgu yn y cartref

 

Dolenni defnyddiol ar eich cyfer yn ystod cau ysgolion o achos COVID-19

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 4

Croeso cynnes i chi i dudalen Blwyddyn 4.

Eleni (2019-20) mae gennym 49 o ddisgyblion ym mlwyddyn 4.
Mae 23 ohonynt wedi'u lleoli yn nosbarth Mr Dyfed Jones, a 26 ohonynt gyda Mrs Siân Eleri Davies.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 4 trwy ein tudalen Trydar.

Mr Dyfed Jones
Dosbarth 4J

Mrs Siân Eleri Davies
Dosbarth 4D

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...