Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 24/Mai

 

Dydd Llun 20/05/24

 • Bl.5a6 i Wersyll yr Urdd Glan-llyn am dridiau
 • Diwrnod dathlu gwenyn y byd

Dydd Mawrth 21/05/24

 • Criced i flwyddyn 4

 

Dydd Mercher 22/05/24

 • Bl.5a6 yn dychwelyd o Wersyll yr Urdd Glan-llyn
 • DIM Ymarfer Cân Actol
 • DIM Clwb yr Urdd

 

Dydd Iau 23/05/24

 • Nofio i fl.4 a 6

 

Dydd Gwener 24/05/24

 • Ymarfer Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Cyngerdd gan yr eitemau sy'n mynd i Eisteddfod yr Urdd i weddill yr ysgol yn ystod y prynhawn
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor - DYMUNIADAU GORAU I BAWB SY'N TEITHIO I MEIFOD AR GYFER EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD WYTHNOS NESAF - gweld llythyr :)

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar X