Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 16/Chwe

 

Dydd Llun 19/02/24

 • Croeso nôl i chi i gyd wedi'r toriad hanner tymor

Dydd Mawrth 20/02/24

 • Dim neges

 

Dydd Mercher 21/02/24

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Ymarfer Cân Actol 3:30 - 4:45yp
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

 

Dydd Iau 22/02/24

 • Nofio i fl.6 a 4
 • Eisteddfod yr Urdd, Cylch Aberystwyth : Rhaglen
  > 9:00 Rhagbrofion yn ystod y bore
  > 1:00 Eisteddfod yn y prynhawn a'r nos yn y Neuadd Fawr

 

Dydd Gwener 23/02/24

 • Ymarfer cerddorfa 8:45yb

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

19eg - 23ain o Chwefror 2024

Dydd Llun 19/02/24

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta a llysiau cymysg
(Ll : Peli quorn llysieuol)
PWDIN: Sgon afal ffres gyda chwstard / Ffrwyth ffres


Dydd Mawrth 20/02/24

CINIO: Griliau cyw iâr, tatws, ffa pôb a ffyn llysiau
(Ll : Nygets llysiau)
PWDIN: Rholyn sbwng hufen iâ / Ffrwyth Ffres

 

Dydd Mercher 21/02/24

CINIO: Brest cyw iâr a grefi, stwffin, tatws, moron a ffa gwyrdd
(Ll :  Selsig Morgannwg)
PWDIN: Myffin siocled gyda sudd ffrwythau / Ffrwyth ffres

 

Dydd Iau 22/02/24

CINIO: Pasta caws a thomato, bara crystiog, pys a chorn melys
PWDIN: Sbwng oren suddog gyda saws siocled poeth neu gwstard / Ffrwyth ffres

 

Dydd Gwener 23/02/24

CINIO: Pysgod, sglodion, pys, salad cymysg a sos coch
(Ll : Caws Pob)
PWDIN: Cacen siocled creisionllyd a llaeth / Ffrwyth ffres

 

(Mae bwydlen fîgan, llysieuol a di-glwten yn cael ei weini hefyd ar gyfer disgyblion rydym wedi cael gwybod amdanynt o flaen llaw)

 

26ain o Chwefror - 1af o Fawrth 2024

Dydd Llun 26/02/24

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 27/02/24

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 28/02/24

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 29/02/24

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 01/03/24

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Mae cinio ysgol ar gael am ddim i bob plentyn oed cynradd yn ysgolion Ceredigion.