Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 12/Ebr

 

Dydd Llun 15/04/24

 • Dim neges

Dydd Mawrth 16/04/24

 • Blwyddyn 3 yn dringo Pen Dinas os yw'r tywydd yn caniatau

 

Dydd Mercher 17/04/24

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-4:45yp
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 18/04/24

 • Nofio i fl.5 a 3
 • Ymarfer pêl-droed i fl.5a6 3:30-4:30yp am y bythefnos nesaf

 

Dydd Gwener 19/04/24

 • Ymarfer Cerddorfa Ysgol 8:45yb

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 2


Mrs Nia Jones
Dosbarth 2NJ

Croeso cynnes i chi i dudalen
Blwyddyn 2.

Eleni (2023-24) mae gennym 41 o ddisgyblion ym mlwyddyn 2.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 2 trwy ein tudalen Trydar.


Miss Gaenor Jones
Dosbarth 2GJ

n.jones4@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

g.jones2@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...