Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

DYDD LLUN 25/Ebr

 • RAY Ceredigion yn y Derbyn

DYDD MAWRTH 26/Ebr

 • Dim neges

DYDD MERCHER 27/Ebr

 • Ymweliad gan griw o fyfyrwyr Addysg Prifysgol y Drindod Dewi Sant
 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp bob wythnos
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp
 • Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth

DYDD IAU 28/Ebr

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 29/Ebr

 • Cerddorfa 8:45yb
 • Trawsgwlad ur Urdd, rownd Ceredigion yn Aberaeron

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar