Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 11/Rhag

 • MAE'R YSGOL AR AGOR HEDDIW.
 • Rydym yn ymwybodol na fydd rhai staff a disgyblion yn medru cyrraedd. Awgrymwn eich bod ond yn teithio i’r ysgol OS YW HI’N DDIOGEL I CHI WNEUD HYNNY.
 • Fyddwn ni DDIM yn teithio i ymarfer yn y Neuadd Fawr.

DYDD MAWRTH 12/Rhag

 • Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30yh - tocynnau ar werth wrth y drws

DYDD MERCHER 13/Rhag

 • Bydd Clwb yr Urdd yn ail gychwyn yn nhymor y gwanwyn

DYDD IAU 14/Rhag

 • Sesiwn 'Kerb Craft' ar gyfer disgyblion bl.1
 • Parti Clwb yr Urdd i flynyddoedd 3a4, 1:30yp
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 15/Rhag

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Gig y Siarter Iaith ym mhafiliwn Bont i fl.5a6
 • Hoci
  Gweld amserlen

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar