Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 23/Maw

 • Llongyfarchiadau i bawb ar eu llwyddiant yn y Trawsgwlad ac Eisteddfod Rhanbarthol yr Urdd wythnos ddiwethaf
 • Noson Agored 3:30-6:00yh - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon dosbarth

DYDD MAWRTH 24/Maw

 • Ymarfer ar gyfer y ddau grwp dawnsio yn y bore
 • Eisteddfod Ddawns Ceredigion yn Theatr Felinfach yn y prynhawn

DYDD MERCHER 25/Maw

 • Twrnament rygbi Ceredigion
 • Prynhawn Coffi y GRhA yn y Neuadd yn cychwyn am 3:45yp
 • Clwb Chwaraeon yr Urdd i flwyddyn 2 yn unig
  3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 26/Maw

 • Nofio i fl.5a6
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Twrnament Pêl-droed a Phêl-rwyd Cylch Aberystwyth yn y prynhawn

DYDD GWENER 27/Maw

 • Ymarfer Cerddorfa'r Ysgol 9:00yb
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r Pasg 3:30yp

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar