Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 02/Maw

 • Diolch i bawb a gefnogodd y Parêd Gŵyl Dewi - cliciwch yma i weld llun o faner yr ysgol
 • Ymarfer dawnsio ar gyfer y ddau grŵp
 • Bydd yr artist Ruth Packham yn ymweld â'r ysgol i drafod ei gwaith

DYDD MAWRTH 03/Maw

 • Dim neges

DYDD MERCHER 04/Maw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer Eisteddfod Cylch Aberystwyth - cliciwch yma i weld manylion
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn
 • Clwb Chwaraeon yr Urdd i flwyddyn 3 yn unig
  3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 05/Maw

 • Eisteddfod Cylch Aberystwyth yn y Neuadd Fawr (Dawns yn cychwyn am 11:30yb, Eisteddfod Gynradd am 2 o'r gloch) - cliciwch yma i weld manylion
 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2

DYDD GWENER 06/Maw

 • Diwrnod y Llyfr - dewch â'ch hoff lyfr i'r ysgol i rannu gyda gweddill y dosbarth

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar