Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion Ebrill

Dyddiadur Ebrill

DYDD LLUN 7fed

 • Noson Agored - cyfle i rieni/warcheidwaid drafod cynnydd eu plant gyda'r athrawon

DYDD MAWRTH 8fed

 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched bl.5a6 3:30-4:30yp
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15

DYDD MERCHER 9fed

 • Casglu dillad ail law ar gyfer eu hailgylchu gyda Bag2School

DYDD IAU 10fed

 • Twrnament pêl-droed a phêl-rwyd Cylch Aberystwyth
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.5a6
 • Beicio i ddosbarth 6J

DYDD GWENER 11eg

 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Beicio i ddosbarth 6J
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r Pasg 2yp
 • HOCI:
  Dim gêmau hoci tan ar ôl y Pasg

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar