Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 23/Mai

 • SYLWCH AR Y NEWID YN NHREFNIADAU YMARFERION Y GERDDORFA WYTHNOS HON:

DYDD MAWRTH 24/Mai

 • Cerddorfa ar gyfer y Chwythbrennau a Phres

DYDD MERCHER 25/Mai

 • Cerddorfa llawn
 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6
  3:30-4:30yp
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD IAU 26/Mai

 • Cerddorfa llawn
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 27/Mai

 • DIM CERDDORFA HEDDIW
 • Gwyl Beicio Aberystwyth yn ystod y prynhawn
 • Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp - ymarfer Trawsgwlad
 • Dymuniadau gorau i'r holl ddisgyblion sy'n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd dros wyliau'r Sulgwyn

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar