Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 27/Meh

 • Blwyddyn 6 yn pontio yn yr ysgolion uwchradd

DYDD MAWRTH 28/Meh

 • Blwyddyn 6 yn pontio yn yr ysgolion uwchradd

DYDD MERCHER 29/Meh

 • Mabolgampau Cylch Aberystwyth - wedi'i ganslo oherwydd y glaw
 • Gwersi beicio diogel i flwyddyn 6
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD IAU 30/Meh

 • Diwrnod Hwyl yr Urdd i flwyddyn 6 ym Mhenweddig - wedi'i ganslo oherwydd y glaw
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 01/Gor

 • Gwersi beicio diogel i flwyddyn 6
 • Ymarfer ar gyfer Cerddorfa Ceredigion
 • Clwb Chwys Trabŵd (ymarfer trawsgwlad)
  i fl.2-4 am 2:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar