Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Meh

 • Cyfarfod CRhA am 7 o'r gloch

DYDD MAWRTH 19/Meh

 • Ras y Marathon Bl.2-6 2:30yp (rhan o gystadlaethau'r Mabolgampau)

DYDD MERCHER 20/Meh

 • Does dim Clwb yr Urdd yn ystod yr hanner tymor hwn

DYDD IAU 21/Meh

 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Dim nofio
 • MABOLGAMPAU YSGOL
  12:45yp - Bl.3-6
  1:00yp - Meithrin-Bl.2
  gweld rhaglen

DYDD GWENER 22/Meh

 • Ymarfer Côr Ceredigion
 • Bl.3 i Fferm Peithyll yn ystod y bore

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar