Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 31/Hyd

 • Yn dilyn y newyddion trist am farwolaeth Eifion Gwynne, hoffwn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i'r teulu. Bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i'w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd yma.
 • Dafydd Emyr yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol gyda Blwyddyn 5
 • Disgo Calan Gaeaf y Cylch Meithrin yn Neuadd yr ysgol - gweld manylion

DYDD MAWRTH 01/Tach

 • Bl.5 i Gastell Henllys
  Bws yn gadael am 8:30yb, dychwelyd erbyn 5 o'r gloch
 • PC Alun Jones gyda Bl.3 a 6 yn ystod y dydd
 • Ymwelwyr o Siapan yn yr ysgol

DYDD MERCHER 2/Tach

 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp

DYDD IAU 03/Tach

 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 04/Tach

 • Cerddorfa'r Ysgol
  8:45 - 9:30yb
 • Ymarfer gymnasteg

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar