Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Hydref

 

Dydd Llun 18/10/21

  • Noson Agored #1 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

Dydd Mawrth 19/10/21

  • Noson Agored #2 ar Teams - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athro/awes ddosbarth - (bydd gwahoddiadau wedi eu danfon at eich cyfeiriadau e-bost)

 

Dydd Mercher 20/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Iau 21/10/21

  • Dim neges

 

Dydd Gwener 22/10/21

  • Diwedd hanner tymor
  • Bydd yr ysgol yn ail agor ar y 1af o Dachwedd.

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Cyngor Ysgol a Phwyllgorau Plant

Croeso i wybodaeth a digwyddiadau 2021-2022

 

CYNGOR YSGOL : PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Mr James lle fyddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella'r ysgol ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.

 
 
 
Owain
Cynrychiolydd Bl.6
 
Arwen
Cynrychiolydd Bl.6
 
Gruff
Cynrychiolydd Bl.6
 
Manon
Cynrychiolydd Bl.6

 
 
 
 
 
 
Moi
Cynrychiolydd Bl.5
 
Ani
Cynrychiolydd Bl.5
 
Hans
Cynrychiolydd Bl.4
 
Lois
Cynrychiolydd Bl.4
 
 
 
   
     
   
Morgan
Cynrychiolydd Bl.3
  Martha
Cynrychiolydd Bl.3
   
             

 

21/09/2021

Cofnodion y Cyfarfod Cychwynnol

 

Cafwyd cyfarfod cychwynnol o’r Cyngor Ysgol i drafod pa bwyllgorau plant fydd yr aelodau yn mynychu eu cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Penderfynwyd rhannu yr aelodau fel hyn:

 

Arwen

Manon

Gruff

Owain

Ani

Moi

Hans a Lois

Morgan a Martha

Pwyllgor E-ddiogelwch (dan ofal Mr Evans)

Pwyllgor Eco (dan ofal Mrs B Davies)

Pwyllgor Taclo’r Toiledau (dan ofal Mrs James)

Pwyllgor Gorau Chwarae – Cyd Chwarae (dan ofal Mr Jones)

Pwyllgor Llesiant (dan ofal Mr Griffiths)

Y Siarter Iaith (dan ofal Mrs S Davies)

Pwyllgor Gwrth fwlio (dan ofal Miss Ellis)

Pwyllgor Dyngarol (dan ofal Mrs Wigley)

 

Tasg gyntaf y Cyngor Ysgol fydd mynychu’r cyfarfodydd hyn a’u cynorthwyo i fwydo i mewn i’r cynllun ar gyfer y tymor. Byddwn yn cyfarfod fel Cyngor Ysgol ar ddechrau mis Hydref i drafod cynlluniau pob pwyllgor.

 

 

 

Y PWYLLGORAU PLANT - PWY A BETH YW'R PWYLLGORAU PLANT?

Mae wyth o bwyllgorau i gyd. Penderfynwyd eu creu i glywed mwy o leisiau na llais y Cyngor Ysgol yn unig. Mae'r Pwyllgorau Plant yn cyfarfod i drafod y pethau pwysig sy'n dylanwadu ar fywyd yr ysgol, ac yn rhannu'r wybodaeth hynny gyda'r Cyngor Ysgol. Mae pob un o ddisgyblion Blwyddyn 6 ar bwyllgor sy'n golygu bod llais pawb ar frig yr ysgol yn cael ei glywed.

 

Cofnodion Pwyllgorau 2021-22 - cliciwch yma i weld y cofnodion ar ffurf pdf